Pirjo Onza är Finska Kennelklubbens nya verksamhetsledare Pirjo Onza

Pirjo Onza är Finska Kennelklubbens nya verksamhetsledare

MBA, tradenom (högre YH) Pirjo Onza börjar den 1 september som verksamhetsledare för Finlands största hundorganisation, Finska Kennelklubben.

Liisa Suoninen 5.6.2024 15:45:01

Pirjo Onza flyttar till Kennelklubben från uppdraget som verksamhetsledare för Helsingfors djurskyddsförening HESY rf, där hon har byggt upp en ny verksamhetskultur för föreningen som bygger på en gemensam strategi. Hon har också varit med och startat nya verksamheter, till exempel servicehelheten för hittedjurshuset i Vik.

- Jag har varit en aktiv hundvän och jag har i tiotals år varit med i hundverksamhet genom olika föreningar. Jag tror att det i uppgiften som Kennelklubbens verksamhetsledare krävs den kompetens och erfarenhet som jag har fått under de olika stegen i min karriär. Nu var det rätt tillfälle att söka mig till en tjänst som kändes som egen, berättar hon.

Onza har tidigare erfarenhet från bland annat uppgifter som försäljnings- och marknadsföringschef på Cityvarasto Oy och Country Manager på Nikon Nordic AB. Hon har också arbetat som koordinator på Shetland Oy, som specialiserar sig på partihandel inom husdjursbranschen, och med olika frilansuppgifter.

Hon har en mångsidig utbildningsbakgrund och har arbetat som Kennelklubbens frivilliga regiontränare i Helsingforsregionens kenneldistrikt. Hon har också erfarenhet av hunduppfödning.

Pirjo Onza älskar att röra sig i naturen med sin hund. Hon ägnar sig åt naturfotografering och hästar. 

Pirjo Onza

Kennelklubbens roll som utvecklare av hundarnas välbefinnande och samhällspåverkare bör stärkas

Med sina nästan 140 000 medlemmar, varav över 2 000 är hundföreningar, är Finska Kennelklubben en viktig aktör. I verksamheten betonas allt mer djurens välbefinnande. Av Finlands cirka 800 000 hundar är uppskattningsvis 580 000 registrerade i Kennelklubben, vilket är en mycket hög siffra internationellt sett. 

- Vi på Kennelklubben har ett stort ansvar för i vilken riktning hundhobbyn utvecklas i Finland. Vi har också möjlighet att påverka den internationella hundhobbyn på många olika sätt. Valet av Pirjo Onza som verksamhetsledare för Kennelklubben stöder våra mål. Hennes mångsidiga erfarenhet av att utveckla verksamheten och bygga upp en god interaktion mellan olika aktörer är värdefull för oss, säger Esa Kukkonen, styrelseordförande i Kennelklubben.

- Jag har förstått att Kennelklubben har förväntningar på att förbättra sin samhällspåverkan och som verksamhetsledare önskar jag att klubbens riktlinjer skulle synas ännu mer när man fattar beslut om samhällsfrågor på alla nivåer. Att skapa och upprätthålla goda samtalsförbindelser och att påverka proaktivt är avgörande för detta, säger Onza.

Kennelklubben flyttar från Esbo till Helsingfors i juni

I Kennelklubben byts såväl verksamhetsledaren som kontorets verksamhetsställe. Från och med den 24 juni flyttar kontoret från Esbo centrum till Sockenbacka i Helsingfors. På kontoret arbetar 32 personer med olika administrativa uppgifter och stöduppgifter.

Kennelklubbens nuvarande verksamhetsledare Markku Mähönen går i pension från verksamhetsledarens uppgifter från och med den 1 september. Därefter fortsätter han sitt arbete på deltid med projektuppgifter för hundutställningen World Dog Show 2025 som ordnas i Helsingfors den 8–10 augusti 2025. 

Mer information:

Finska Kennelklubbens styrelseordförandeEsa Kukkonenesa.kukkonen@kennelliitto.fitfn 050 548 2682   

Kennelklubbens kommande verksamhetsledarePirjo Onzapirjo.onza@gmail.comtfn 040 591 0407