Medlemsinformation

Bidrag kan sökas för bidragande i FM där man representerar Ålands Kenneldistrikt som distriktsmästare. Man söker antingen på förhand eller efter genomfört mästerskap, fritt formulerad ansökan. Alla kostnader måste verifieras med kvitton. Maximal bidragsbelopp är för närvarande € 300.

Bidrag för anskaffningar kan sökas i fritt formulerad ansökan riktad till styrelsen med förklaring om syfte och preliminär budget.