Kennelkonsulent Minna-Lotta Kivinen

 

Kennelkonsulent Minna-Lotta Kivinen

Kennelrådgivning är en av Finska Kennelklubbens serviceformer.

Kennelkonsulentens förtroendeuppdrag  bygger på frivilligt arbete och allt som har med kennelrådgivningen att göra, sköts konfidentiellt. Finska Kennelklubben ordnar med utbildningen av kennelkonsulenter och konsulenterna  verkar alltid som företrädare för klubben, i huvudsak inom det egna kenneldistriktet.

Samarbetspartners är samtliga hundägare och uppfödare som förbundit sig till etisk hundhållning, likaså kenneldistrikten, distriktsutbildarna samt djurskyddsmyndigheterna.

Kennelkonsulenternas verksamhet baseras på en kennelrådgivningsinstruktion som fastställts av Finska Kennelklubbens styrelse. Rådgivarnas insatser leds av en ansvarig person som är anställd av Kennelklubben. Rådgivningsbesöken görs i huvudsak hos medlemmar av Kennelklubben. En uppfödare eller hundägare kan också själv göra en aktiv insats genom att bjuda in en kennelrådgivare.

Ålands kenneldistrikt fick i februari 2017 sitt första kennelkonsulent, då Minna-Lotta Kivinen utnämndes till uppdraget av Finska Kennelklubbens uppfödarkommité.

Förutom kennelbesöken, är hennes främsta uppgift  att stödja och hjälpa åländska hunduppfödare i frågor som gäller hundhållning, samt till exempel hjälp vid registrering av valpkullar eller i andra kontakter till Finska Kennelklubben.

Minna-Lotta Kivinen har även rättigheter till DNA-provtagning och är godkänd ID-märkare.

Kontakt:

kennelkonsulent@aland.net, telefon +358-50 520 75 90