Medlemsföreningar

Ålands kenneldistrikt rf (ÅKD) är en underförening till Finska kennelklubben rf. Kenneldistriktet består av ett antal medlemsföreningar, vilket betyder att man för att vara medlem i distriktet måste höra till en medlemsförening. Kenneldistriktens uppgift är att leda, utveckla och övervaka kennelverksamheten samt ordna, leda, stöda och övervaka utställnings-, prov- och tävlingsverksamhet inom sin region. Även olika utbildningar, t.ex. av funktionärer och uppfödare, ingår i kenneldistriktens uppgifter.

ÅKD startades 1964. Då fanns redan två hundföreningar; Ålands Dreverklubb och Ålands Taxklubb, och ÅKD:s roll skulle bli takorganisationens. Ålands Kenneldistrikt blev därmed det yngsta och också minsta distriktet inom Finska kennelklubben. Idag har ÅKD 8 aktiva medlemsföreningar, totalt ca 800 medlemmar.

Hund
Ska du köpa hund utanför Finland?

Aktuella införselregler hittar du på finska livsmedelsverket Eviras hemsidor: Resande - Livsmedelsverket (ruokavirasto.fi)