Vaccinationer & avmaskningar

Vaccinationsbestämmelser:
Godkända av Kennelklubbens styrelse 12.12.2019, träder I kraft 1.2.2020

På hundutställningar följs nedanstående vaccinationsbestämmelser som är godkända av Finska Kennelklubbens styrelse. Arrangören av hundutställning är skyldig att kontrollera att vaccinationsbestämmelserna följs. Ur vaccinationsbeviset skall framgå hundens IDuppgifter samt enligt vaccintillverkarens utlåtande det sista i kraft varande datum för det vaccin som hunden fått.
För att en hund skall få delta i utställningar skall följande vaccinationer vara i kraft:
Vaccination mot valpsjuka: Vaccin mot valpsjuka ges åt en hund minst två gånger. Den upprepade (andra) vaccinationen skall ges minst 21 dygn innan utställningen (tre veckors karenstid). Om hunden vaccinerats den andra gången före ett års ålder är vaccinationen i kraft ett år. Den vaccination som ges när hunden är ett år eller äldre är i kraft för den tid som nämns i vaccinationstillverkarens sammandrag för vaccinet.

Rabiesvaccination: Från hundens första vaccination mot rabies skall det vid utställning ha gått minst 21 dygn (tre veckors karenstid). Om hunden vaccinerats mot rabies före ett års ålder är vaccinationen i kraft ett år. Den vaccination som ges när hunden är ett år eller äldre är i kraft enligt vaccinationstillverkarens sammandrag för vaccinet.
Karenstid för en föråldrad vaccination mot valpsjuka och rabies: Om vaccinationen är föråldrad, skall vaccinationen i samtliga fall förnyas minst 21 dygn före utställningen(tre veckors karenstid).

Tilläggsanvisningar åt hundägare och veterinärer angående vaccinationer: (veterinären kan i enskilt fall rekommendera även ett annat vaccinationsprogram) Hunden skall ha ett vaccinationsbevis (bok eller pass) i vilket det finns antecknat vaccinets sista i kraft varande datum, hundens ID-uppgifter och de föregående vaccinationerna. Veterinären skall i vaccinationsbeviset anteckna den sista i kraft varande dagen för det vaccin som getts åt hunden. Vaccination mot valpsjuka (allmännare sk fyrvaccination; valpsjuka, smittosam leverinflammation, parvo, kennelhosta) rekommenderas att ges första gången åt valpen vid 12 veckors ålder. Upprepad vaccination ges 4 veckor efter den första vaccinationen. Den första rabiesvaccinationen ges tidigast vid 4 månaders ålder. Det rekommenderas inte att ge valpsjuke- och rabiesvaccination vid samma tillfälle. Tidigare vaccinationer skall vara bekräftade av veterinär t.ex. i pass för sällskapsdjur eller i annat vaccinationsintyg. Även vaccination mot kennelhosta lönar det sig att förnya vid tillfälle förrän man deltar i hundutställningar, prov och tävlingar.
För hundar som kommer från annat land gäller förutom Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser även EVIRA:s (Livsmedelssäkerhetsverket) anvisningar. OBS! Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser kan avvika från de vaccinationsbestämmelser som gäller vid import. Respektive i kraft varande fordringar kan man kontrollera t. ex via EVIRA:s webbsidor. Övriga bestämmelser angående smittsamma sjukdomar: En hund som har insjuknat i valpsjuka, HCC (smittsam leverinflammation), kennelhosta eller annan smittsam luftvägsinfektion, parvo eller annan smittsam mag-tarminfektion får inte delta i utställningar, prov eller tävlingar innan den har varit symptomfri i minst två veckor. Samma begränsning gäller även andra hundar i samma hushåll även om de inte haft några symptom. Förekomst av parasiter skall vederbörligen åtgärdas innan hunden kan delta i utställningar, prov och tävlingar.