Kennelklubbens kontor flyttar i juni – vad förändras?

Kennelklubbens kontor flyttar i juni – vad förändras?

Kennelklubbens kontor flyttar i juni från Esbo centrum till nya lokaler i Sockenbacka i Helsingfors. I och med flytten ändras endast adressen.

Janne Lojander 20.6.2024 09:58:34

Kontoret flyttar från Esbo till Helsingfors

Kennelklubbens kontor har funnits i Esbo centrum på Kamrersvägen sedan 1986. När det nuvarande hyresavtalet löper ut flyttar kontoret till nya lokaler i Sockenbacka på adressen Gjuterivägen 17–19. På kontoret sköts bland annat ärenden som gäller organisationens administration och stöd för beslutsfattandet.

En stor del av Kennelklubbens kundtjänst, såsom frågor gällande registrering av hundar och att spara resultat från prov, tävlingar och hundutställningar, sköts av Kennelklubbens dotterbolag Showlink. Du hittar kontaktuppgifterna till och tjänsterna vid Showlinks kontor i Esbo och Leppävirta här.

Flyttningen påverkar också öppettiderna för Kennelklubbens kontor. Kontoret är helt och hållet stängt 17–19.6, men telefontjänsterna fungerar som vanligt. Torsdagen 20.6 och fredagen 21.6 är kontoret och telefontjänsterna stängda för midsommaren. Vecka 26 efter midsommar flyttar arbetstagarna till de nya kontorslokalerna. 

En del av Kennelklubbens telefontjänster genomförs i samarbete med vårt dotterbolag Showlink. Dessa tjänster fungerar som normalt med undantag för torsdagen 20.6, då linjerna stänger kl. 14 och fredagen 21.6, då linjerna är stängda på grund av midsommaren. Sådana telefonlinjer är:

  • registrering
  • champion
  • medlemskap
  • rådgivning
  • hälsoundersökningar
  • allmänt nummer (09 887300)

Kontorets nya adress

Från och med 24.6 är den nya adressen till Kennelklubbens kontor:

Gjuterivägen 17–19, 00380 Helsingfors

Efter datumet i fråga bör man ange den nya adressen på posten som skickas till Kennelklubben. Post som skickats till den gamla adressen på Kamrersvägen når dock rätt plats fram till slutet av augusti.

Flyttningen kan påverka våra tjänster även efter midsommar

Arbetstagarna flyttar till Kennelklubbens nya lokaler i Sockenbacka efter midsommar under vecka 26. Flyttningen till de nya lokalerna kan påverka våra tjänster. Vi strävar efter att betjäna våra kunder på bästa möjliga sätt, men det är bra att vara beredd på eventuella dröjsmål.