En ansvarig hundägare registrerar sin hund i myndighetsregistret

En ansvarig hundägare registrerar sin hund i myndighetsregistret

Lagar och bestämmelser ställer sina egna krav på hundhållning. En av dessa skyldigheter är registrering av hunden i myndighetsregistret.

Liisa Suoninen 11.4.2024 13:00:13

Att ge hundar ett mikrochip och anmäla dem till Livsmedelsverkets hundregister har varit lagstadgat sedan den 1 januari 2023. Valpar ska id-märkas senast vid tre månaders ålder eller tidigare om de byter ägare tidigare.

En hund som permanent anländer till Finland från en annan stat ska anmälas till registret i Finland inom fyra veckor efter att den anlänt till landet, eller innan hunden överlämnas till en ny ägare om hunden överlämnas före tidsfristen på fyra veckor har gått ut. Även hundar som tillfälligt vistas i Finland i mer än tre månader ska anmälas till registret inom fyra veckor efter att de anlänt till Finland. Hunden ska vid inresa till Finland vara identitetsmärkt och ha de dokument som krävs (t.ex. pass för sällskapsdjur från EU-land).

Om en vuxen hund ännu inte har anmälts till Livsmedelsverkets register lönar det sig att omedelbart anmäla hunden till registret. Om hundägaren inte följer myndigheternas uppmaning att följa gällande bestämmelser kan en påföljdsavgift inom tillsynen över identifiering och registrering av djur påföras.

Livsmedelsverkets hundregister är inte samma sak som Kennelklubbens hundregister. När en valp flyttar till ett nytt hem ska den nya ägaren anmäla hundens innehavarbyte till Livsmedelsverkets register. Hundägaren ska också anmäla hundens död till Livsmedelsverkets register.

Mer information om myndighetsregistret finns på Livsmedelsverkets webbplats.