Kallelse till årsmöte 20.03.2024

Årsmötet hålls på restaurang Nonna Rina onsdagen 20.03.2024 kl 18.30. Stadgeenliga ärenden behandlas.

Kenneldistriktet bjuder på en bit mat efter mötet så därför behöver vi få in din anmälan senast 13.03.2024 per epost till kenneldistriktet@aland.net. Efter mötet premieras distriktets champions 2023, samt Årets hund och hundvän 2023 och mottagaren av Lillevis pris offentliggörs.

En påminnelse till medlemsföreningarna: kom ihåg fullmakten till er representant på mötet.

Välkomna!

Styrelsen för Ålands Kenneldistrikt rf