Kallelse till ÅKDs årsmöte 31.3 kl 18.30 Nonna Rina

Välkommen på Ålands Kenneldistrikts årsmöte 31.3.2021 kl 18.30 på restaurang Nonna Rina på torget.

Stadgenliga ärenden behandlas

Efter mötet delas championglas- och diplom ut till dem som ansökt om att bli uppmärksammade för finskt eller internationellt championat. Även Årets Hund och Årets Hundvän inom distriktet belönas.

Distiktet bjuder på en bit mat efter mötet.

Vänligen meddela ditt deltagande per e-post kenneldistriktet@aland.net eller sms/telefon 0400-676016.senast 24.3.2022.