Grundkurs för provfunktionärer 14.06.2024 - INSTÄLLD PGA FÖR FÅ ANMÄLDA

Välkommen på grundkurs för provfunktionärer 14.06.2024 i Mariehamn. Anmäl dig senast 31.05. via FKK:s eventkalender, där du hittar mer information om kursen och kontaktuppgifter till distriktsutbildare Minna-Lotta Kivinen, som även svarar på eventuella frågor om kursen. 

Alla som har för avsikt att gå en grenspecifik funktionärskurs måste avlägga grundkursen. Observera, att deltagare bör vara medlemmar i Finska Kennelklubben FÖRE anmälan, som sker via Omakoira. Minimiantalet deltagare, 10 stycken, behövs för att kursen ska bli av.

Välkommen med!