Grundkurs för provfunktionärer 10.02.2024

Välkommen på grundkurs för provfunktionärer 10.02.2024 på kennelkansliet. Anmälan öppnar 15.01.2024 i FKKs eventkalender där du också hittar mer information om kursen och kontaktuppgifter till distriktsutbildare Minna-Lotta Kivinen som svarar på frågor om kursen. 

Alla som har för avsikt att gå en grenspecifik funktionärskurs måste ha avlagt grundkursen.

Välkommen med!

Eventkalender - Kurser (kennelliitto.fi)