ÅKDs årsmöte 17.03.2023 kl 18.30

Kallelse

Välkomna på ÅKDs årsmöte 17.03.2023 kl 18.30 på resturang Nonna Rina.

Utöver de stadgeenliga ärendena behandlas som övriga ärenden ändring av stadgarna (korrigeringsbegäran från Patent- och registerstyrelsen) samt tillsättande av valberedning för 2023.

På årsmötet premieras Årets hund och hundvän 2022 samt de hundar som under året fått ett finskt, Nordic/nordiskt eller internationellt championat och meddelat det till ÅKD.

ÅKD bjuder på en italiensk buffé med måltidsdryck.

Anmäl ditt deltagande senast 10.03.2023 per e-post till kenneldistriktet@aland.net

Styrelsen