Allt detta ändrar i Kennelklubbens verksamhet år 2023

Allt detta ändrar i Kennelklubbens verksamhet år 2023

Här har vi listat de viktigaste ändringarna i Kennelklubbens verksamhet år 2023.

Annika Ekman 30.12.2022 14:24:00

Kennelklubbens medlemsavgifter och registreringsavgifter för hundar hålls oförändrade nästa år. Kennelklubben hade vid årsskiftet över 146 000 personmedlemmar och över 2000 medlemsföreningar.

Kennelklubbens medlemmar får en rabatt på 20 procent på mest betydande avläsningsavgifter för hälsoundersökningar

Kennelklubbens höstfullmäktige har beslutat att Kennelklubbens medlemmar får en rabatt på 20 procent på mest betydande avläsningsavgifter för hälsoundersökningar under åren 2023 och 2024.

Rabatt på avläsningsavgiften beviljas för utlåtanden om höftledsdysplasi, armbågsledsdysplasi, armbågsledsinkongruens, osteokondros i bogleden, syringomyeli samt rygg. Mera information finns här.

Registreringsbestämmelserna förnyas

Nya Registreringsbestämmelser tas i bruk vid ingången av nästa år. De tillämpas på alla valpkullar som fötts från parningar som ägt rum efter 1.1.2023 och på importhundar som registreras.

EJ-registret avskaffas i och med de nya bestämmelserna. De hundar som har registrerats i EJ-registret hålls emellertid kvar i EJ-registret. I fortsättningen registreras hundar antingen i FI- eller ER-registret. Hunden kan vid behov beläggas med avelsförbud, varvid uppgift om detta antecknas i avelsdatasystemet. Tydliga åldersgränser för tikens avelsbruk tas i användning.

Enligt nya Registreringsbestämmelser stiger valpkullens registreringsavgift stegvis om valpkullen inte uppfyller samtliga villkor för valpkullsregistrering eller om Kennelklubben belägger hela valpkullen med avelsförbud.

Mera information om nya Registreringsbestämmelser finns här (på finska) och nya Registreringsbestämmelser på svenska finns här.

Totalt 182 raser eller rasvarianter med i PEVISA-programmet

Det finns totalt 214 rasspecifika avelsstrategier (JTO)  som gäller vid ingången av år 2023. Totalt omfattar de 243 raser eller rasvarianter. Det finns 164 program för motarbetande av ärftliga defekter och sjukdomar (PEVISA) och dessa gäller 182 raser eller rasvarianter. Mera information om PEVISA-specialvillkor som påverkar registreringen av valpar finns här.

Uppdateringar till direktiv om hälsoundersökningar

Uppdaterade BOAS-direktiv och direktiv om anordnade av BOAS-tester träder i kraft från början av året. Mera information finns här (på finska).

Även direktiv om godkännande, provtagning och sparning av gentestresultat (DNA-instruktion) träder i kraft 1.1.2023. Tekniskt förverkligande av statusen Frisk enligt härstamning i Kennelklubbens system saknas tyvärr ännu. Mera information finns här (på finska).

Följande uppdaterade direktiv om röntgenundersökningar träder i kraft från början av året:

  • Instruktion för röntgenundersökning och gradering av armbågsledsdysplasi (ED-instruktion)
  • Instruktion för röntgenundersökning och gradering av höftledsdysplasi (HD-instruktion)
  • Instruktion för röntgenundersökning och gradering av inkongruens i armbågsleden hos kondrodystrofa och små hundraser (Instruktion om inkongruens i armbågsleden)
  • Instruktion för röntgenundersökning och gradering av osteokondros i bogleden (Instruktion om osteokondros i bogleden)
  • Instruktion för röntgenundersökning och gradering av förändringar i ryggen (Rygginstruktion)

Mera information finns här (på finska).

Från ingången av år 2023 finns dandie dinmont terrier med på listan över raser som ges IDD-utlåtanden. Mera information finns här (på finska).

Direktiv om avelsgranskning av beteende och direktiv om anordnande av avelsgranskning av beteende har uppdaterats. Mera information finns här (på finska).

Direktiv om anmälningar om hundens beteende uppdateras

Uppdaterade direktiv om anmälningar om hundens beteende träder i kraft vid årsskiftet. Punkten om hundens tillfälliga tävlingsförbud har uppdaterats i direktiven. Mera information finns här (på finska) och nya direktiv här (på finska).

Grunderna för beviljande av internationella junior- och veterancertifikat ändras

Enligt nya direktiv kan junior- och veteran-CACIB tilldelas till bästa hund i junior- eller veteranklass som tilldelats kvalitetspriset certifikatkvalitet (CK). Reserv-junior- eller veteran-CACIB utdelas inte.

Nya utdelningsgrunder tas i bruk 1.1.2023. Mera information finns här (på finska).

Undantagsförfarandet för internationella championat upphör

Internationella kennelunionen FCI har beslutat att undantagsförfarandet för beviljande av internationella championat C.I.B. och C.I.E., som togs i bruk med anledning av coronapandemin, upphör att gälla vid utgången av år 2022. Mera information finns här (på finska).

Samtidigt upphör även övriga undantagsförfaranden som tagits i bruk av FCI under 2020 och 2021 med anledning av coronapandemin.

Uppdaterade regler för fyra provformer

Förnyade regler för prov för skällande fågelhund (LINT) och älgprov (HIRV) träder i kraft 1.8.2023. Nya regler för rastypiska prov för retrievers träder i kraft 15.4.2023.

Ändringen till nya regler för vallhundsprov träder i kraft 1.5.2023. Utgångspunkten har varit att allmänna regeln omfattar delen i reglerna för samtliga vallhundsprov och kompletteras sedan av provdirektiven för enskilda provformer inom vallhundsprov.

Kennelklubben har en ny ordförande och nya ledare för utställnings- och domarkommittén samt prov- och tävlingskommittén

Esa Kukkonen börjar sitt tvåårsmandat för 2023–2024 som Kennelklubbens ordförande. I styrelsen fortsätter Vesa Lehtonen, Kari Leppänen, Jussi Liimatainen, Kirsi Sainio, Sanna Törnroos och Risto Ylitalo. Nya ledamöter är Jukka Immonen, Kimmo Mustonen (vice ordförande) och Molli Nyman.

Kirsi Sainio leder avelsvetenskapliga kommittén, Vesa Lehtonen uppfödarkommittén, Jukka Immonen prov- och tävlingskommittén, Kimmo Mustonen utställnings- och domarkommittén, Sanna Törnroos ungdomskommittén och Risto Ylitalo framtidskommittén. Sammansättningen av kommittéer och arbetsgrupper som är underställda styrelsen finns här. Sidorna uppdateras ännu vid ingången av år 2023.

Temat för år 2023 är Hund som medborgare

Kennelklubbens tema för år 2023 är Hund som medborgare. Under temaåret lyfts fram hundens ändrade roll och betydelse i samhället samt de fördelar hundar har som medborgare, samt hurdana tjänster hundar behöver och hur Kennelklubben kan befrämja tillgängligheten av dessa. Kennelklubben producerar också utbildningsmaterial för ungdomar, med hund som tema.

För temaåret ansvarar en arbetsgrupp som leds av Jussi Liimatainen, med i arbetsgruppen är också Sanna Törnroos och Molli Nyman.