Styrelse

Styrelse 2019

Ordförande

Susanne Guildford 
email: sanneguildford@aland.net
040-8618039

Vice ordförande

Carina Svenblad-Timonen (Viltspår.ax)
svenblad.carina@hotmail.com
0457-3823359

Kassör

Heidi Franzén (ÅVINK)
email; heidi.franzen@gmail.com
0457-5244054

Sekreterare

Lillan Holmberg
email: lillan@aland.net
0400-805816

Medlemmar:
Johnny Pero (ÅSK)
Kim Pihl (ÅBSK)
Tessi Sjöblom (ÅRF)
Camilla Jansson (ÅRK)
Lars Sundström (ÅTK)
Nina Danielsson (AGIAX)
Kenneth Eriksson (Älghundsklubben)

ÅKDs representanter till FKKs kennelfullmäktige:
2020-2022:
Minna-Lotta Kivinen (suppleant Kenneth Eriksson)
Therese Sjöblom (suppleant Kim Pihl)