Vårmöte

ÅKD håller ordinarie vårmöte 26 mars kl 18.30 på Park Alandia hotell.

Kom gärna in med förslag på Årets Hund och Årets Hundvän. Förslagen mailas till ÅKD kenneldistriktet@aland.net Senast 15.03.2015