Uppfödrarfortsättningskurs (Uppfödarkurs 2)

UPPFÖDAR FORTSÄTTNINGSKURS (Uppfödarkurs 2:an)

Lördagen den 22.8.2015 på Park Alandia Hotel, N. Esplanadgatan 3, kl 10 -

Det är första delen av Uppfödarfortsättningskursen för den, som ämnar gå HELA kursen.

Första delen: GENETIK, docent Kirsi Sainio (ordf. i FKKs Avelsvetenskapliga Kommitté, medlem i FCI Breeding Committee)

Bindande anmälningar till: thealenaw@yahoo.fi , märkt "Fortsättningskurs"
Till kursen fordras godkänd Uppfödarkurs 1. Deltagarantalet begr. till 50 pers. PRIS: (för den här delen) 30 E, betalas på ÅKDs konto när platsen är bekräftad.

Del 2 hålls senare under hösten.