Uppfödargrundkurs den 18-19-20.1.2019

Mariehamn, Hotel Park Alandia, N. Esplanadgatan 3
Arr: Ålands Kenneldistrikt rf
Kursledare: Thea-Lena Wiedebaum
Kursavgift 60 E, betalas på ÅKDs konto:
FI17 1630 3000 004317
märkt "Uppf.grundkurs"
Anm. senast 3.1.2019 till:
thealenaw@yahoo.fi (namn, adress, e-mailadress, tel.nr och FKKs medl.nummer)
Av kursdeltagare fordras Finska Kennelklubbens medlemskap.
UNGEFÄR tider:
fre 18-21
lö   10-17
sö  10-16 (varav sista 1 h slutprov)
För att få betyg för kursen måste man vara närvarande HELA kursen & skriva godkänt slutprov)