Uppfödargrundkurs 1

UPPFÖDAR GRUNDKURS I
OBS! Uppdaterat med korrekt kontonummer!

Den 21.-23.4.2017 Mariehamn (Park-Alandia Hotel, N.Esplanadgatan 3)
Arr: Ålands Kenneldistrikt rf.  Kursledare Thea-Lena Wiedebaum.
Kursavgift::materialet elektr. 55 E - som pappersversion 75 E. Betalas till ÅKDs konto 
FI17 1630 3000 004317 märkt "uppfödarkurs".  Anm. senast 4.4. till:
thealenaw@yahoo.fi eller Thea-Lena Wiedebaum, Fridhemsrundan 36,
22630 Lumparland. (namn, adress, e-mail.adr, tel.nummer och FKKs medl.nummer)
Av kursdeltagare fordras Finska Kennelklubbens medlemskap.