UPPFÖDARGRUNDKURS

Den 2.-3.-4.-3.2018 Park-Alandia Hotel, N. Esplanadg 3
Arr. Ålands Kenneldistrikt rf
Kursledare Thea-Lena Wiedebaum, kursavgift 75 € betalas på ÅKD konto
FI17 1630 3000 004317 (märkt Uppf.grundkurs) Anm senast 12.2.2018 till:
thealenaw@yahoo.fi (namn, adress, e-mail adress, tel.nr och FKKs medl.nummer).
Av kursdeltagare fordras Finska Kennelklubbens medlemskap.