Styrelsemöte

ÅKD håller ordinarie styrelsemöte onsdag 29 april kl 19:00 på kansli. VId förhinder kom ihåg att meddela er suppleant!