PROVFUNKTIONÄRSKURS I

den 13.2.2018 kl 18.00 , Ålandskenneldistrikt rf Kansli
Kaptensgatan 2, Mariehamn.
Arr. Ålands Kenneldistrikt rf
Kursledare Thea-Lena Wiedebaum.
Anmälan senast den 30.1.18 till:
Thea-Lena Wiedebaum
Fridhemsrundan 36, 22630 LUMPARLAND                                                                                       
Kursavgift 35 € / ÅKD konto FI17 1630 3000 0043 17 (märkt Provfunkt.)
Föreningens förord och kopia på betalning bifogas till skriftlig anmälan
(med namn, address, tel.nr och FKKs medlemsnummer).
Av kursdeltagare fordras Finska Kennelklubbens medlemskap och föreningens förord