Ögonlysnings-, patella- och hjärtundersökningstillfället 29.1 - NY INFO

Enligt nya direktiv från FKK behöver man, för att få ögonlysningsresultaten registrerade hos FKK, ansöka om remiss i Omakoira. Detta är nytt från och med 1.1.2022. Remissen kostar 2 euro. Sedan tidigare behövs även remiss för patella- och hjärtundersökningen.

Anmäl din hund till undersökningarna genom att maila Lillevi Hagberg på narmobergs@aland.net. Uppgifter som behövs är: hundens officiella namn, reg nr, chip nr, födelsetid, kön och ägarens adress. Hon svarar också på eventuella frågor.

Vi återkommer med information kring de praktiska arrangemangen lite längre fram.