Ögonlysnings-, patella- och hjärt undersökningstillfälle

Anordnas lördagen den 3 februari 2018
Anmälningar och förfrågningar till:
Lillevi Hagberg, mail: narmobergs@aland.net
( jag är bortrest 28.1-1.2, så gärna anmälningar innan dess)