Kommande kurser

Provfunktionärskurs 1 13.04.2015
Uppfödargrundkurs 9-10.05.2015

För ytterligare information se kommande nummer av Koiramme