Kennelnytt oktober 2021 - översättning

KENNELNYTT OKTOBER 2021

Nedan en fri översättning och ett kort sammandrag av Kenneluutiset lokakuu 2021. Om du har frågor eller funderingar kring detta eller annat är du välkommen att maila kenneldistiktet@aland.net eller skicka din fråga på messenger.

 • FKK informerar att det finns mångsidigt material tillgängligt som stöd i förundervisning, skolundervisning och klubbar på webbplatsen. Tyvärr endast på finska.
 • FKK belönar i år 33 uppfödare med Lauri Vuolasvirta-priset. Vuolasvirta-priset är det mest prestigefyllda priset en uppfödare i Finland kan få.
 • Direktiven som kompletterar utställningsreglerna samt direktiven för anordnandet av utställningar har kompletterats med beaktande av förändringarna som träder i kraft 1.1.2020.
 • Direktiven för axel- och armbågsutlåtanden (inkongruens) uppdateras från början av år 2022 så att för en hund som genom olycka skadat de undersökta lederna så att de inte kan bedömas, noteras ”inget utlåtande”. Om armbågsleden opererats, noteras ”opererats”. Om hundens axelled behandlats operativt för osteokondros, noteras ”sjuk”.
 • Direktiven för gångtest kommer också att uppdateras från början av år 2022. I fortsättningen är ett test som gjorts på en hund som är yngre än två år, giltigt i ett år.
 • FKK har utnämnt Johanna Inkeri som ny veterinär för ögonutlåtanden.
 • Anvisningarna för de grenspecifika funktionärerna har förenhetligats. För att bli kvalificerad som grenspecifik funktionär bör man först ha genomgått grundkursen för provfunktionärer samt därefter en grenspecifik funktionärskurs. De aktuella kurserna inom distrikten utannonseras i FKKs eventkalender, på kenneldistriktens hemsidor och i Koiramme-tidningen.
 • FKK söker dopingkontrollanter till hela landet. Meddela ditt intresse till FKK senast den 30.10, utbildningen ordnas på finska under en helg i januari. Mer info på FKKs hemsida.
 • FKK rekommenderar att medlemsföreningarna inte ordnar utbildningar eller prov där man använder viltfåglar som släpps ut i naturen eller i hägn. Detta pga hög incidens av fågelinfluensa bland fasaner. Rekommendationen gäller tills vidare inte på Åland.
 • Eftersom FKKs viceordförande Tuula Laitinen anställts av Showlink 1.10- lämnar hon sina förtroende uppdrag i FKK.
 • Grundkurs för avelsrådgivare ordnas digitalt (på finska) 6-7.11. Utbildningen är öppen för alla intresserade. Man anmäler sig endera som representant för en rasförening eller -klubb eller som privatperson.

Utöver detta informerar SPKL om att de anordnar en grundkurs för överdomare (YT-1) digitalt 11.11 - 7.12.2021. Ansökan bör lämnas in senast 31.10. Mer info hittar du här: https://www.palveluskoiraliitto.fi/kurssit-ja-koulutukset-2.html