Kennelnytt juli 2021 - förkortad och översatt

Kennelnytt juli 2021

FKKs styrelse godkände vid sitt möte den 17.6 de nya anvisningarna för registrering av hundar. Förändringarna träder i kraft 1.1.2022 och innebär följande:

Valpkullar bör registreras senast vid fyra månaders ålder. En uppfödare kan registrera tre valpkullar utan kennelnamn, en extra avgift uppbärs för ytterligare kullar.
Tydliga riktlinjer för tikens användning i aveln. En tik för betäckas tidigast vid 18 månaders ålder, om de rasspecifika anvisningarna medger det. En tik som fyllt tio år får inte betäckas. Högst två kullar förlösta med kejsarsnitt registreras per tik.
Avgiften för registrering av valpkullar stiger stegvis om kullen inte uppfyller alla krav för valpregistrering vid tidpunkten för betäckning, men uppfylls vid registreringstidpunkten. En uppfödare kan registrera högst tre kullar som inte uppfyller alla krav för valpregistrering vid parningstidpunkten i FI- eller ER-registret. EJ-registret försvinner men man kan frivilligt notera avelsförbud för hundar endera tillsvidare eller permanent

En hund eller kull får slutgiltigt avelsförbud om:

 • Om hunden eller kullen föräldrar bär på en sjukdom eller egenskap som i rasens PEVISA-program utesluter avel, eller om kombinationen inte uppfyller PEVISA-kraven.
 • Om hunden eller kullen har de sämsta tänkbara resultaten i de av FKK godkända officiella hälsoundersökningarna (höftledsdysplasi, armbågsdysplasi, knäledsluxation och spondylos).
 • Tiken har fött fem kullar
 • Tiken har fyllt tio åt
 • Tiken har fått flera kullar efter att ha betäckts som + åttaåring.
 • Hunden eller kullen är efter en far-dotter, mor-son eller helsyskonkombination.
 • Hundens eller kullens stamtavla har visat sig felaktig eller oklar.
 • FKK har dragit tillbaka kullens specialtillstånd

Ett avelsförbud kan lyftas endast genom beslut av FKK

Tilläggsavgifter vid registrering:

 • om kullen inte registrerats inom fyra månader, i de fall FKK inte har medgett tilläggstid
 • tiken har parats som yngre än 18 månader
 • en tik som är äldre än 8 år har parats utan giltigt veterinärintyg, men som har fått ett intyg efter betäckningen
 • hela kullen får av FKK avelsförbud tillfälligt eller permanent
 • PEVISA-kraven uppfylls inte vid parningstidpunkten, men nog vid registreringen av kullen
 • Från och med den fjärde kullen om uppfödaren inte har ett av FCI godkänt kennelnamn

Temaår utbildning

Under coronaåret, tillika temaår för utbildning, har FKKs digitala verksamhet utvecklats. Bland annat kurser, webinarier och andra utbildningar i digitalt format har varit populära. Tyvärr får vi med svenska som modersmål ännu vänta på digitala kurser...

En trygg hundsommar

Simning är en härlig aktivitet med det gäller att vara observant beträffande förekomsten av blågröna alger. Låt inte hunden simma i eller dricka av vatten där blågröna alger förekommer. Om olyckan ändå är framme och hunden simmar i algsoppa bör man tvätta och skölja hundens päls noggrant. Vid minsta misstanke om att hunden druckit av vattnet bör man kontakta veterinär.

Hot spots är röda, vätskande inflammerade fläckar på hundens hud. För att bäst undvika dessa gäller det att se till att hunden torkar snabbt efter dusch eller simning. Om hot spots ändå dyker upp kan man lindra besvären genom att raka pälsen lokalt samt förhindra att hunden slickar eller skrapar hot spotsen. Om besvären inte lindras är det skäl att kontakta veterinär.

Värmeslag kan drabba hunden var som helst, hemma på gården, i bilen och på promenaden. Vanliga symtom är flämtande andning, raglande gång, dreglande, klarröda slemhinnor, kräkningar och diarré. Om hunden hamnar i chocktillstånd eller blir medvetslös är tillståndet livshotande. Den första åtgärden är att flytta hunden bort från hettan. Man kan svalka hunden tex med våta handdukar och genom att blöta tassarna, magen och ljumskarna, men aldrig med iskallt vatten. Erbjud hunden små portioner vatten och ta hunden till veterinär omgående.

Farliga delikatesser, de salta grilldelikatesserna avsedda för husse och matte är inte lämpliga för hunden. Majskolvar, glasspinnar, fiskben och grillpinnar är farliga genom att de kan blockera eller skada hundens matsmältningssystem.

Huggormar och getingar, om olyckan är framme och hunden blir ormbiten är det viktigaste att hålla hunden så stilla som möjligt genom att helst bära hunden för vidare transport till veterinär. Det är inte att rekommendera att man ger hunden tabletterna från ”Kyy-förpackningen” om inte luftvägarna riskerar svälla igen. Hundar kan få allergiska reaktioner av getingstick, vid lindriga symptom kan man ge ”Kyy-tabletterna” vid allvarliga reaktioner bör hunden tas till veterinär.

Fästingar, kontrollera alltid hunden efter att den vistats ute och ta bort fästingar med ett lämpligt hjälpmedel. Ett fästingbett kan ge hunden anaplasma eller borrelia, vilka är bakteriella infektionssjukdomar. Det tar ett antal timmar för dessa sjukdomar att överföras från fästingarna till hunden. Däremot kan den mer sällsynta TBE:n som drabbar hundar överföras på några minuter. Det är alltså skäl att medicinera hunden i preventivt syfte.

Håll hunden kopplad, enligt jaktlagens bestämmelser skall hundarna hållas kopplade eller möjliga att omgående kopplas under perioden 1.3-19.8 för att ge djurungarna i skog och mark chansen att växa upp ostörda.

Hundens husapotek bör innehålla klotång, desinfektionsmedel och förbandsmaterial, medicin mot diarré, febertermometer, fästingborttagare samt hydrokortisontabletter (Kyy-förpackning) mot reaktion på getingstick.

Vid sitt möte 17.6.2021 har FKKs styrelse utnämnt veterinärmedicine licensiat Kami Turunen som avgivare av utlåtanden över höft- och armbågsledsdysplasi. Turunen börjar 1.9.2021.

FM-tävlingarna i rallylydnad och lydnad för ungdomar ordnas 7-8.8.2021 i Björneborg och FM i bruks för ungdomar 25.9.2021 i Kannus.

FCI har godkänt en ny färgvariant för riesenschnauzer. Från och med 1.7.2021 har riesenschnauzern tre godkända färgvarianter: peppar och salt, ren svart med svar underull och som ny färg svart-silver. Från och med 1.7.2021 kan de svart-silverfärgade hundarna delta i officiella utställningar. De olika färgvarianterna tävlar om egna CACIB.

Den finska naturen uppmärksammas den 28.8 med en egen dag. Så ta dig ut i naturen på äventyr med din bästa kompis. Läs mer på Forsstyrelsens hemsida https://www.metsa.fi/sv/rekreation-i-naturen/