Information om årsmötet

Välkomna på Åland Kenneldistrikt rfs årsmöte 25.3.2021 kl 18.30. Mötet ordnas som ett distansmöte och för att få deltagarlänken bör du anmäla dig senast den 23.3 per e-post kenneldistriktet@aland.net. Om restriktionerna medger att mötet även kan hållas fysiskt meddelas plats senast den 22.3, möjlighet att delta på distans kommer att erbjudas oberoende.

Förutom de stadgeenliga ärendena kommer en ändring av föreningens stadgar att behandlas. Vi utser även Årets Hund och Årets Hundvän bland de inkomna förslagen.

Välkomna!