FKKs evenemang inställda jan-mars 2021

FKK informerar idag att alla arrangemang i deras regi ställs in till följd av coronapandemin under perioden januari-mars. Detta gäller bla Vinnarutställningen och Hundmässan. Dagens beslut berör inte evenemang som ordnas av distriken, rasföreningarna eller andra medlemsföreningar utan dessa fattar själva beslut om evenemang kan genomföras inom ramarna för myndigheternas rekommendationer.

Det är möjligt att ställa in eller flytta utställningar som är inplanerade 1.1-31.3.2021.

Arrangörerna kan anhålla om prov, tävlingar och tester med två veckors varsel ända fram till 30.06.2021.En hund som inte erhållit ett utställningsresultat får undantagsvis delta i tävlingar, test och prov där ett sådant krävs fram till 30.6.2021.

Alla FKKs egna evenemang ställs in till och med 31.3.2021 om de inte kan ordnas på distans.

Kompis- och läshundsverksamheten tar en paus fram till slutet av mars.

FKK ordnar inga internationella tävlingar eller prov under perioden och skickar heller inte representanter till tävlingar utomlands.

Domare och funktionärer kan avboka sin medverkan utan konsekvenser till och med 30.06.2021.