Årsmötet avklarat

ÅKD höll ikväll sitt ordinarie årsmöte där endast stadgeenliga ärenden avhandlades.
Ny styrelse för 2020 valdes:
Ordförande Christel Sundman
Medlemmar: 
Nina Danielsson, Lars Sundström, Sofie Lundström, Kim Pihl, Kalle Pettersson, Carina Svenblad-Timonen, Tessi Sjöblom, Kenneth Eriksson samt Marina Ekqvist.