Årsmöte uppdaterad information!!

Ålands Kenneldistrikt håller ordinarie årsmöte 29.06.2020 kl 18.00. Årsmötet hålls på Öhbergsvägen 57 (Lillans trädgård). 

På grund av rådande omständigheter behandlar vi endast stadgeenliga förhandlingar. Vi ber att endast föreningarnas representanter (de som innehar fullmakt) närvarar.
Kom ihåg att meddela föreningens representanter till Lillan lillan@aland.net senast torsdag 25.06.

Valberedningens förslag till ordförande för ÅKD är Christel Sundman. Marina Ekqvist och Nina Danielsson förslås väljas in som övriga medlemmar.