Årsmöte 30 mars

Ålands Kenneldistrikt ÅKD kallar härmed till ordinarie årsmöte onsdag 30 mars kl 18.30 på Arkipelag. Stadgeenliga förhandlingar samt utdelning av priser för champion och internationlla champion. 

Vidare kommer styrelsen att informera om kommande aktiviteter på vårt kansli där en hel del är nytt! 

OBS! Skicka gärna in förslag på Årets Hund och Årets Hundvän 2015. Fritt formulerad ansökan till kenneldistriktet@aland.net