Årsmöte 25.3.2021 kl 18.30

KALLELSE till årsmöte 25.3 kl 18.30

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden samt en ändring av föreningens stadgar. Det kommer att finnas möjlighet att delta digitalt i mötet men även fysiskt inom ramarna för myndigheternas rekommendationer. Plats för mötet meddelas senare här på hemsidan och på föreningens facebooksida.

Kom ihåg att föreslå Årets Hundvän och Årets Hund och höra av dig om du är intresserad av att delta i styrelsearbetet. Om du önskar bli uppmärksammad för ett finskt eller internationellt championat under 2019 eller 2020 ber vi dig maila in till kenneldistriktet@aland.net.

Styrelsen