Årsmöte

Ålands Kenneldistrikt kallar till ordinarie årsmöte 26 mars kl 18.30 på Blomstringe. Stadgeenliga förhandlingar, traktering, utdelning av diplom till de som erhållit finskt eller internationellt championat samt uppvaktning av Årets Hund och Årets Hundvän. 
OBS! FKK skickar inte lista på erhållet championat så de som önskar uppmärksammas måste skicka in kopia/skärmbild på erhållet championat till kenneldistriktet@aland.net senast 20 mars! 

Nomineringar till Årets Hund ohc Årets Hundvän ska skickas till kenneldistriktet@aland.net senast 23 mars. Fritt formulerad nominering.

Välkomna!