Årsmöte

ÅKD håller ordinarie årsmöte onsdag 20 mars kl 19.00 på Arkipelag.

OBS! Kom ihåg fullmakterna för rösträtt på mötet. Fritt formulerad och med ordförandes underskrift.

Nominera gärna Årets Hund och Årets Hundvän. Fritt formulerad nominering med motivering senast tisdag 12 mars kl 16.00. Maila den till lillan@aland.net