Ekbacken

Ekbacken är en begravningsplats för husdjur. Det är en naturgravplats med begränsat underhåll.

Vill man använda Ekbacken för sitt husdjur så finns det två alternativ. 
Det första är att man själv begraver sitt djur, det andra alternativet är att vi begraver djuret.
Väljer man alternativ ett åker man ut till Ekbacken, letar upp en tom gravplats (färdigt uppgrävd), begraver sitt djur och meddelar nummer på graven samt kontaktuppgifter till oss på e-post ekbacken@akd.ax. Man får sedan ett gravkvitto samt information om Ekbacken.
Vid alternativ två mailar man ekbacken@akd.ax med kontaktuppgifter så att vi kan ömbesörja begravningen.

Behöver man hjälp med begravningen så kontaktar man Linda Pihl på 040-7025569

Priser (gäller från 01.04.2021)
Vi ombesörjer begravning € 150.00
Djurägaren ombesörjer begravning € 60.00

Alla frågor som rör Ekbacken besvaras via epost ekbacken@akd.ax